مشاهده / بستن موضوعات

اوباش به آمبولانس جاده ای لنجان حمله کردند + عکس

اوباش به آمبولانس جاده ای لنجان حمله کردند + عکس
اراذل و اوباش در اصفهان در شهر لنجان بدون دلیل به آمبولانس مستقر در کنار جاده حمله می کنند و در نهایت با پرتاپ سنگ شیشه آمبولانس را شکسته. این اتفاق دیروز تقریباساعت ۵ عصر انجام شد.