مشاهده / بستن موضوعات

فیلم/ بت‌پرستی در آفریقا به تیر برق رسید!

فیلم/ بت‌پرستی در آفریقا به تیر برق رسید!
فیلم/ بت‌پرستی در آفریقا به تیر برق رسید! عده‌ای از مردم آفریقا با بالا رفتن از یک تیر چراغ برق، به لمس و بوسیدن آن مشغول شدند. $f("Filmplayer", "../../Scripts/flowplayer-3.2.7.swf", { clip: { autoPlay: false, autoBuffering: true } }); دانلود