مشاهده / بستن موضوعات

عکس کامیونی که به پله برقی نوبنیاد کوبید و مچاله شد

عکس کامیونی که به پله برقی نوبنیاد کوبید و مچاله شد
به گزارش رسانه تی وی، برخورد شدید کامیون با پله برقی در نوبنیاد خودروهای عبوری ورهگذران را به وحشت انداخت. در این حادثه Incident راننده کامیون به طرز معجزه آسایی ازمهلکه نجات یافت.