مشاهده / بستن موضوعات
افزایش ۱۰ درصدی تردد خودرو در جاده ها در شهریورماه امسال
به گزارش خبرگزاری رسانه تی وی ، سردار محمد حسین حمیدی افزود: مقایسه این آمار با شهریور سال ٩٥ و ٩٤ هم حاکی از افزایش تردد است به گونه ای که شهریورماه امسال نسبت به شهریور سال ٩٥(٣٧٩ وسیله در ساعت) ١١.٦ درصد افزایش تردد و نسبت به شهریور ٩٤( ٣٥٩ وسیله در ساعت)،١٧.٨ درصد افزایش وجود داشته است. وی ادامه داد: طبق آمار مرکز مدیریت راه های کشور، متوسط ترددساعتی در ٦ماهه ابتدای سال جاری (٣٧٧ وسیله در ساعت) نسبت به مدت مشابه سال قبل (٢٤٢وسیله در ساعت) ١٠.٢ افزایش و نسبت به مدت مشابه سال ٩٤(٣٣٦وسیله در ساعت) ١٢.٢ افزایش داشته است.