مشاهده / بستن موضوعات

نرخ مصوب گوشت شتر در میادین میوه و تره بار

نرخ مصوب گوشت شتر در میادین میوه و تره بار
به گزارش رسانه تی وی، قیمتگوشت شتر قطعه بندی و بسته بندی در میادین میوه و تره بار به شرح ذیل می‌باشد:   عنوان قیمت بسته 500گرمی قیمت بسته 1000گرمی ران شتر 180,000 ریال 350,000 ریال ماهیچه شتر 180,000 ریال 350,000 ریال سردست شتر 170,000 ریال 330,000 ریال فیله شتر 200,000 ریال 390,000 ریال راسته شتر 190,000 ریال 370,000 ریال گردن شتر 160,000 ریال 310,000 ریال قلوه گاه شتر 130,000 ریال 250,000 ریال چرخکرده خالص100درصدشتر 142,000 ریال 275,000 ریال چرخکرده مخلوط50درصد 132,000 ریال 260,000 ریال قلم شتر 9,000 ریال 16,000 ریال