مشاهده / بستن موضوعات

تنها 3 کشور خواهان زعفران ایرانی هستند!

تنها 3 کشور خواهان زعفران ایرانی هستند!
به گزارش رسانه تی وی، طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در یک ماهه نخست سال 96 قریب به 20 کیلوگرم انواع پودر زعفران ، از کشور صادر شده است.   ارزش دلاری این میزان صادرات 32,946 و ارزش ریالی آن 1,068,384,546 بوده است.   تنها 3 کشور خواهان زعفران ایرانی هستند!