مشاهده / بستن موضوعات

سند پایش گرد و غبار تدوین می شود

سند پایش گرد و غبار تدوین می شود
ایران آنلاین /معاون وزیر ارتباطات گفت:با استفاده از فناوری سنجش از دور می توان مسیر حرکت طوفان های شن و میزان قدرت آن را مشخص کرد آلگوریتم ها و مدل های ریاضی مختلفی برای گرد و غبار و طوفان های شن توسعه یافته است که می توانند گرد و غبار را از سایر عوارض زمینی از جمله ابرها تشخیص دهند. در حال حاضر روش های اندازه گیری زمینی و فناوری سنجش از دور، از مهمترین روش های ردیابی و پایش طوفان های شن قلمداد می شوند که در این بین روش سنجش از دور بدلیل برخورداری از پوشش وسیع دید، استفاده از اطلاعات (تصاویر ماهواره و عکس های هوایی) زمانبندی شده و پایش سریع بلایای طبیعی از اهمیت بسزایی برخوردار است. براری افزود: فناوری فضایی در کل چرخه مدیریت بحران از پیش آگاهی تا بازسازی می تواند به متولیان مدیریت بحران کمک کرده و با ارائه اطلاعات ماهواره ای دقیق امدادرسانی را موفق تر کند. /مهر

کلمات کلیدی

گرد و غبار

تدوین سند پایش گرد و غبار

براری

رئیس سازمان فضایی ایران