مشاهده / بستن موضوعات
خانه سازی روبات معمار با سرعت 3 برابر انسان
ایران آنلاین /روبات هوشمند ساختمان ساز که در رسانه ها با نام روبات سنگتراش مشهور شده، محصولی جدید از دنیای خدمات ساختمانی است که تا 3 برابر سریعتر از کارگران ساختمانی کار می کند تا ساختمان زودتر از موعد تحویل داده شود. روبات های هوشمند این روزها جایگاهی ویژه در گوشه و کنار زندگی افراد ایفا می کنند. اما به نظر می رسد روبات های معمار یا خانه ساز از جدیدترین دستاوردهای دنیای روباتیک هستند . این نخستین بار نیست که پای روبات ها به ساختمان سازی باز می شود  اما شاید بتوان گفت برای بار اول است که روبات ها با این سرعت، قدرت و دقت خانه می سازند . به اعتقاد برخی از فعالان صنعت ساختمان سازی این روبات ها در واقع یک سرمایه گذاری اقتصادی پرسود هستند. مزیت روبات های سنگتراش این است که با وجود سرعت دقت بالایی دارند، کمتر پیش می آید دچار خطا و اشتباه شوند . از این نوع روبات ها می توان در صنایع عظیم ساختمان سازی نیز استفاده کرد. /انتخاب

کلمات کلیدی

روبات معمار

خانه سازی

روبات سنگتراش

سرعت 3برابر انسان