مشاهده / بستن موضوعات

تصویر | که میان گل نیلوفر و قرن ...

تصویر | که میان گل نیلوفر و قرن ...

تصویر | که میان گل نیلوفر و قرن ...

ارتباطات > تصویری - رسانه تي وي:
کار ما شاید این است؛ که میان گل نیلوفر و قرن؛ پی آواز حقیقت باشیم - سهراب سپهری عکس: زهرا شیخایی