مشاهده / بستن موضوعات

ماجرای عکس آیت‌الله هاشمی با عینک شمخانی

به گزارش رسانه تی وی، علی شمخانی در شرح آن روز گفت: هنگام گرفتن این عکس که در مناطق عملیاتی جنوب، گرفته شده، آفتاب بسیار تندی می تابید؛ بنابراین، چند عینک به آیت الله هاشمی داده می شود تا برای استفاده مقابل آفتاب، به چشم بزنند. وی افزود: در نهایت پس از آنکه آن عینک ها متناسب با صورت ایشان نبود، علی شمخانی(که ناراحتی چشم وی از تابش آفتاب در عکس پیداست) عینک خود را به ایشان می دهد و در همین لحظات عکس مذکور گرفته می شود.