مشاهده / بستن موضوعات

زمان نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان

زمان نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان
به گزارش رسانه تی وی، نشست خبری عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در روز دوشنبه، بیست‌وسوم مرداد در محل این شورا برگزار می‌شود. نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان با حضور نمایندگان رسانه‌های داخلی از ساعت 12 برگزار می‌شود.