مشاهده / بستن موضوعات
حزب سبز آلمان به دنبال تحقیقات درباره فعالیت‎های ضدصهیونیستی ایران!
به گزارش رسانه تی وی، پایگاه جروزالم‌پست مدعی شد که حزب سبز آلمان در پی تحقیق درباره فعالیت‎های ایران علیه رژیم صهیونیستی در آلمان است. این پایگاه صهیونیستی مدعی است که گسترش نهادهای اسلامی وابسته به ایران در آلمان موجب شده تا نمایندگان «حزب سبز آلمان» در پارلمان این کشور در پی ارزیابی فعالیت‎های ضداسرائیلی ایران باشند. جروزالم‌پست در ادامه ادعای خود می‌افزاید که نمایندگان حزب سبز آلمان یک پرسشنامه با عنوان «سمت‌وسوی مؤسسات شیعه و رابطه آنها با ایران» مشتمل بر ۲۱ سؤال تفصیلی درباره نفوذ ایران در آلمان تهیه کرده و آن را برای صدراعظم آلمان فرستاده تا به این سؤال‌ها پاسخ دهد. در یکی از سؤال‎ها آمده که دولت آلمان چه نتایج و پیامدهایی از مواضع ضداسرائیلی مقامات «مؤسسه اسلامی هامبورگ» و حضور و شرکت آنها در راهپیمایی روز قدس استنتاج می‌کند.