مشاهده / بستن موضوعات

بارش برف در گردنه‌ آوج

بارش برف در گردنه‌ آوج
به گزارش خبرنگار رسانه تی وی، بارش برف از اولین ساعات امروز در برخی مناطق استان همدان آغاز شده بود که هم اکنون بارش برف و باران در تمامی محورهای همدان آغاز شده و کولاک در گردنه‌های آوج، اسدآباد، گرین و سوباشی شدت گرفته است.