مشاهده / بستن موضوعات
تسهیل درصدورمجوزهای سرمایه‌گذاری درگرو خانه تکانی ذهنی مدیران است
به گزارش خبرنگار رسانه تی وی، حسین فیروزی امروز چهارشنبه در دومین جلسه شورای دستگاه های نظارتی و پنجره واحد سرمایه گذاری استان که در سالن شهدای دولت استانداری تشکیل شد، گفت: زمان صدور مجوزهای سرمایه گذاری یکی از مولفه های بهبود فضای کسب و کار و شاخص های توسعه در هر کشوری به شمار می آید. وی بر بررسی نُرم و استاندارد جهانی و منطقه ای صدور مجوزهای سرمایه گذاری تاکید کرد واظهارداشت: امروز در دنیا هر کشوری که در مدت زمان کمتری اقدام به صدور مجوزهای سرمایه گذاری کند روند توسعه درآنجا سریع تر پیش خواهد رفت. وی با اشاره به اینکه نسبت به تمام مسائل و مشکلات موجود در دستگاه های اجرایی استان آگاهی داریم، عنوان کرد: باید ذهنیت های گذشته و مقررات و ضوابط دست و پاگیر در حوزه سرمایه گذاری کنارگذاشته شود. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان تسریع و تسهیل در صدور مجوزهای سرمایه گذاری را در گروه خانه تکانی ذهنی مدیران و دست اندرکاران این اقدام ذکر کرد وگفت: اصل ۱۳۸ و ۴۴ قانون اساسی تمامی مسئولان را موظف به تسهیل و تسریع در صدور مجوزهای کسب و کار کرده است. فیروزی خواستار تجدید نظر در رویه ها و ذهنیت های گذشته در خصوص فرایندهای سرمایه گذاری شد و افزود: چاره ای نخواهیم داشت که از سال آینده  هر دستگاهی که ظرف مدت زمان مشخص شده به استعلامات پاسخ نداد، این عدم پاسخگویی به منزله تایید آن دستگاه محسوب شود. وی بیان کرد: صدور مجوزهای سرمایه گذاری در عرض یک ماه، نُرم قانونی است که در کشورما تعیین شده و باید همه به آن پایبند باشند. وی اضافه کرد: حفظ وضعیت موجود تنها رسالت دستگاه های اجرایی نیست بلکه توسعه فعالیت ها و تسریع و تسهیل صدور مجوز ها اقدام توسعه ای است که باید در دستورکار همه دستگاه ها باشد. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان با اشاره به اینکه سرمایه گذاران در منطقه ای که انتظارات آنها برآورده شود، اقدام به سرمایه گذاری می کنند، گفت: تعدادی از سرمایه گذاران شمال عراق که برای سرمایه گذاری به کردستان آمده بودند، به دلیل برآورده نشدن و عدم انطباق انتظارات آنها با معیارهای ما حاضر به سرمایه گذاری دراستان نشدند. فیروزی صدور مجوز در کوتاه ترین زمان ممکن یکی از مهمترین انتظارات سرمایه گذاران اعم از داخلی و خارجی است، ادامه داد: اقدامات ما باید منطبق بر انتظارات سرمایه گذاران باشد تا بتوانیم آنها را جذب کنیم.