مشاهده / بستن موضوعات
چشم پیرمرد ۶۰ ساله کنگاوری بر اثر انفجار مواد محترقه تخلیه شد
به گزارش خبرنگار رسانه تی وی، لحظاتی پیش پیرمرد ۶۰ ساله کنگاوری بر اثر انفجار مواد محترقه از ناحیه چشم دچار مشکل شد. این مصدوم به بیمارستان امام خمینی(ره) شهر کرمانشته منتقل شد. بر اثر شدت جراحات وارده چشم چپ این پیرمرد تخلیه شد و چشم راست نیز دچار آسیب جدی شده است.