مشاهده / بستن موضوعات
مشارکت زنجانی ها نسبت  به دوره های گذشته بسیارخوب است
جواد رحمتی در گفتگو با خبرنگار رسانه تی وی به برگزاری دو انتخابات شوراهای شهر و روستا و ریاست جمهوری اشاره کردو گفت: خوشبختانه انتخابات ریاست جمهوری بسیار مهم و حساس است. وی اظهار کرد: در تمام شهرستانها حضور مردم در پای صندوقهای رای بسیار عالی است و مشارکت مردم استان زنجان در این دوره نسبت  به دوره های گذشته بسیار خوب است. نماینده ویژه وزارت کشور درستاد انتخابات استان زنجان گفت: در دوره های گذشته صبحها استقبال مردم از انتخابات بسیار کم بود ولی در این دوره با بازدیدهایی که داشتم در ابهر، زنجان، هیدج و صائین قلعه انتخابات بسیار باشکوه بوده و مشارکت بسیار مطلوب بوده است.  رحمتی با بیان اینکه بیان اینکه بنا به گفته اهالی محلی طی  ۱۵ سال گذشته چنین صحنه ای در انتخابات خلق نشده بود و امروز مشارکت در روستاها و شهرها عالی است، افزود: مشارکت گسترده مردم در انتخابات دل دوستا  را شاد و دشمنان را غمگین کرد.