مشاهده / بستن موضوعات
مشارکت بالای ۶۰درصد مردم هرمزگان در انتخابات/کمبود تعرفه نداریم
بهروز اکرمی در گفتگو با خبرنگار رسانه تی وی با بیان اینکه مشارکت مردم استان در انتخابات مثال زدنی است، بیان داشت: مشارکت مردم استان هرمزگان تا کنون مناسب است و طبق آمار واصله ۶۰ درصد مشارکت داشته اند. وی با بیان اینکه امنیت کامل در تمامی استان هرمزگان برقرار است، عنوان کرد: خوشبختانه هیچگونه کمبود تعرفه در شعب اخذ رای گزارش نشده است و به تعداد واجدین شرایط رای دهنده در استان تعرفه داریم. اکرمی خاطرنشان کرد: برای حل مشکل شغلی برخی از شعب اخذ رای صندوق های رای سیار به شعب ثابت شلوغ هدایت شده است تا بتوانیم تمامی آرای مردم اخذ شود و مشکلی نداشته باشیم.