مشاهده / بستن موضوعات

بررسی ماهواره‌ای تغییرات زیست‌محیطی دریاخزر

نشست تخصصی اعضای شبکه ملی ناوگان تحقیقات دریایی ایران و موسسه اقیانوس‌شناسی روسیه به منظور بررسی توانمندی‌ها و افزایش همکاری‌های فناورانه دریایی در محل موسسه اقیانوس‌شناسی shirshov در شهر مسکو برگزار شد. به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی معاونت علمی و فناورانه ریاست‌جمهوری، در ابتدای این نشست، اعضای ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش‌بنیان دریایی به تشریح توانمندی‌ها و اهداف خود در بخش‌های مختلف پرداختند. همچنین نمایندگان شبکه ملی ناوگان تحقیقاتی از سازمان‌های موسسه تحقیقاتی علوم شیلات، پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و سازمان جغرافیایی هر یک توانمندی‌ها و فعالیت‌های خود را ارائه کردند. اعضای بخش‌های مختلف انستیتو اقیانوس‌شناسی روسیه (shirshov) نیز مهم‌ترین دستاوردها و پروژه‌های انجام گرفته در دریای خزر را معرفی و پیشنهادات خود را در خصوص همکاری‌های مشترک بیان کردند.

ساخت ROV و  AUVها از جمله پیشنهادات ارائه شده از سوی اعضای انستیتو اقیانوس‌شناسی shirshov بود که می‌توان به آن اشاره کرد.

همچنین بررسی تغییرات زیست محیطی دریای خزر با استفاده از ماهواره‌ها به عنوان یکی از موضوعات مطرح شده در این نشست بود که مورد نقد و بررسی طرفین قرار گرفت.

در ادامه، اعضای شبکه ملی ناوگان تحقیقات دریایی ایران از بخش های مختلف انستیتو اقیانوس‌شناسی روسیه بازدید کرده و از نزدیک با تجهیزات این انستیتو  آشنا شدند.