مشاهده / بستن موضوعات

کشف گونه جدید عقرب «همی اسکورپیوس شاهی»

کشف گونه جدید عقرب «همی اسکورپیوس شاهی»
شاهرخ نویدپور در گفتگو با خبرنگار رسانه تی وی گفت: شناسایی گونه جدید عقرب همی اسکورپیوس از استان هرمزگان به اثبات رسید . دکتر نویدپور افزود: دکتر رسانه تی ویان شاهی عضو هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس ، پس از تحقیق و تفحص فراوان عقربی را ، از نواحی بشاگرد به عنوان گونه جدید اعلام کرد . وی خاطرنشان کرد: پس از بررسی عقرب با گونه های موجود در ایران ،  احتمال گونه جدید ، تشخیص داده شد و به همین منظور جهت تایید به کشور چک ارسال و در آنجا به عنوان گونه جدید تشخیص داده شد. به گفته نویدپور، از اینرو به پاس زحمات دکتر رسانه تی ویان شاهی محقق هرمزگانی ، این عقرب به نام وی نامگذاری شد
( همی اسکورپیوس شاهی ) لازم به ذکر است دکتر رسانه تی ویان شاهی عضو هیات علمی دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و دارای مدرک دکترای تخصصی حشره شناسی پزشکی با گرایش عقرب شناسی می باشند.