مشاهده / بستن موضوعات

شرکت های دانش بنیان «مدیریت ریسک» یاد می گیرند

شرکت های دانش بنیان «مدیریت ریسک» یاد می گیرند
به گزارش خبرنگار رسانه تی وی، صندوق نوآوری و شکوفایی کارگاه آموزشی مدیریت ریسک را برای شرکت های دانش بنیان و سایر شرکتهای فعال در زمینه تولید محصولات ایرانی ۲۵ مردادماه برگزار می کند. سرفصل های این دوره« مقدمه از مدیریت ریسک در پروژه ها»، «نگاهی اجمالی به آخرین نسخه استاندارد PMBOK و آموزش استاندارد مدیریت ریسک»، « برنامه ریزی مدیریت ریسک»، «جزییات مدیریت ریسک»، « ایجاد برنامه مدیریت ریسک»، « ارتباطات و رهبری مدیریت ریسک»، « ایجاد بستر ارتباطی مدیریت ریسک»، «شناسایی ریسک ها»، « ابزارها و تکنیک های شناسایی ریسک ها»، «چرخه به روزرسانی سند ریسک»، «اجرای تحلیل کیفی ریسک»، «استراتژی پاسخگویی به ریسک»، « پایش، کنترل و بازنگری ریسک» هستند. مدیران شرکت های دانش بنیان، رهبران سازمانی، کارشناسان و مدیران تحقیق و توسعه شرکت ها می توانند در این کارگاه آموزشی شرکت کنند.  به شرکت کنندگان در این کارگاه آموزشی مدرک مدیریت حرفه ای(PMP) پروژه از موسسه مدیریت پروژه(PMI)  اعطا می شود. کارگاه آموزشی مدیریت ریسک در روز چهارشنبه ۲۵ مرداد ماه ۹۶ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۶:۳۰ در مجتمع شکوفایی شرکت های دانش بنیان دایر می شود. شرکت های دانش بنیان می توانند از تخفیف ۷۰ درصدی برای حضور در این کارگاه آموزشی برخوردار شوند.