مشاهده / بستن موضوعات
حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان پیش زمینه اقتصاد مقاومتی است
به گزارش خبرگزاری رسانه تی وی به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، نخستین هم‌اندیشی سبک زندگی و اقتصاد مقاومتی به ریاست دکتر محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و با حضور اصحاب رسانه در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد. در ابتدای این جلسه چند گزارش پیرامون موضوع سبک زندگی و اقتصاد مقاومتی ارائه و سپس حاضرین در نشست نظرات خود را پیرامون موضوعات مطرح شده در این گزارش‌ها ارائه کردند. در ادامه این جلسه محمد رضا مخبر دزفولی با اشاره به ضرورت ایفای نقش موثر توسط رسانه‌ها در تحقق اقتصاد مقاومتی و ترویج گفتمان حمایت از تولید ملی را نیز مورد تاکید قرار داد. وی همچنین ضمن تاکید بر حمایت بیشتر از شرکت‌های دانش بنیان گفت: توجه به اقتصاد دانش بنیان به عنوان پیش زمینه اقتصاد مقاومتی و بهره گیری از تجربه تدوین اسناد ملی حوزه علم و فناوری در تحقق اقتصاد مقاومتی موثر خواهد بود. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین با تاکید بر لزوم تقویت روحیه اعتماد به نفس ملی بر استفاده از تجربیات سایر کشورهای جهان با در نظر گرفتن مقتضیات بومی کشورمان نیز تاکید کرد. همچنین در این نشست که جمعی از سردبیران اقتصادی رسانه‌های کشور و صاحبنظران اقتصادی و اجتماعی در آن حضور داشتند، اعضاء ضمن بحث و تبادل نظر پیرامون الزامات و چالش‌های پیش‌رو در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی و  راهکارهای عبور از این چالش‌ها، بر استمرار برگزاری این جلسات تاکید کردند.