مشاهده / بستن موضوعات

کشت بافت گیاهی آموزش داده می شود

کشت بافت گیاهی آموزش داده می شود
به گزارش خبرگزاری رسانه تی وی به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سومین دوره آموزشی و تخصصی کشت بافت گیاهی توسط کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و با همکاری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، ۱۱ تا ۱۳ اسفندماه سال جاری برگزار می شود. محورهای برگزاری این کارگاه شامل «اصول کار در آزمایشگاه کشت بافت»، «آماده سازی محیط کشت های پایه»، «آماده سازی هورمون ها و آنتی بیوتیک»، «سترون سازی بذر و بافت»، «نحوه جداسازی ریز نمونه»، «انتقال ریز نمونه به محیط کشت» و «سازگاری گیاهان با شرایط محیطی» می شود.