مشاهده / بستن موضوعات

13 ملی پوش به اردوی تیم ملی ژیمناستیک هنری دعوت شدند

13 ملی پوش به اردوی تیم ملی ژیمناستیک هنری دعوت شدند
 اردوی تیم ملی ژیمناستیک هنری بزرگسالان کشورمان در سال جدید از روز گذشته  در لرستان آغاز شد ه است وسعید رضا  کیخا، عبدالله جامعی، نیما بیگدلومهر، معین صفدری، حمید قاقزانی، محمدرضا حمیدی، رضا فرنیا، سامان مدنی، پدرام زاهدی، مهدی احمدکهنی، اشکان اوزری نژاد، محمدرضا خسرونژاد و محمد شفیعی ورزشکاران دعوت شده به این اردو هستند.
محمدرضاخیرخواه به عنوان سرمربی و مبین ابراهیمی و حمیدرضاهاشمی به عنوان مربی هدایت این مرحله از اردو را برعهده دارند.
تیم ملی ژیمناستیک هنری بزرگسالان کشورمان برای حضور در بازیهای آسیایی 2018 جاکارتا آماده می شود.