مشاهده / بستن موضوعات

حرفای نیشدار 8 اسفند 1395 حسن درباره امام خامنه ای

حرفای یکشنبه 8 اسفند 1395 حسن, درباره سلامت (!) که در حین سخنرانیش سعی کرد تا امام خامنه ای و رسانه ملی تحت نظارت ایشون رو به لجن بکشه!