مشاهده / بستن موضوعات

شعری که «یادگار امام» در وصف «یار امام» خواند؛ مرگ چنین خواجه نه کاریست خُرد...